ATATÜRK’ÜN VEFATININ DIŞ BASINDAKİ YANSIMALARI (19)

Reklam
Reklamı Gizle

   Kerrar Esat Atalay’ın Yeniçağ gazetesinde yayımlanan çeşitli kaynaklardan faydalandığı Atatürk’ün  vefatı ve dış basındaki yankıları konulu  yazılarına devam edeceğim.

Yazımın başında bahsettiğim yazar  konu ile ilgili Doç. Dr. Nurcan Toksoy’un makalesinden alıntı yaparak  konuya şöyle başlıyor.

   Atatürk’ün tarihteki saygın yeri öncelikle Türk milletinin kalbidir. Fakat o, oluşturduğu misyondan dolayı her geçen gün dünya milletleri tarafından incelenip araştırılmaktadır. O gerçekleştirdiği  Türk Milli Mücadelesiyle  sadece Türk Milletinin kadereini değiştirmemiş, dünyanın sömürülen ve esaret altında ezilen  birçok millete de umut ışığı olmuştur. XX. Yüzyılı en büyük lideri olarak kabul edilen Atatürk, öldükten sonra bütün dünya basını onun hakkında günlerce yayın yapmışlardır.

  Romanya’da yayınlanan  gazelerden birinde Atatürk ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiş; “Halkın kendisine refahını borçlu olduğu bir baba” olarak bahsetmiş ve bütün gazeteler Atatürk’ün memleketine ve dünya barışına yaptığı büyük ve insani hizmetleri dile getirip biyografisini birinci sayfasında neşretmiş, Atatürk’ün şahsi imzasını taşıyan fotoğraflarını da yayınlamışlardır. Gerek Türk kurtuluş savaşından gerese sırası geldikçe, yapılan inkılaplardan bahsedilirken, özellikle Atatürk’ün şahsiyeti üzerinde önemle durulmuş ve onon liderlik vasfına özel yer verilmiştir. Aynı zamanda çağdaşlaşma yolunda Cumhuriyet Türkiye’sinin geçirdiği gelişmeler  çeşitli makalelere konu teşkil etmekle beraber bu hususta Türk Milletinin başarısı ve büyük fedekarlığı  Romanya  Türk toplumuna da en kısa yollardan  duyurulmaya çalışışımıştır. Hemen hemen bütün gazetlerde özelikle  Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili çok önemli konulara yer verilmiştir. Bir gazetede Mustafa Kemal Paşanın büyük boyutlu fotağrafının altında; “Bütün Türk Dünyasının iftiharı ve Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal” başlığından sonra “ Ey Türk bu resmi daima başının ucunda bulundur ve bunun yakın tarihini unutma” denilmiştir.

  Bükreş Universal Gazetesi, Atatürk’ü zamanın en büyük adamlarından biri olarak kabul etmiş ve yayınladığı baş makalesinde, Atatürk’ün hayatını uzun bir şekilde anlattıktan sonra şu sözlere yer vermiştir; “Romanya’nın sadık dostu olan Atatürk, Romen milletinin sadık dostluğunu da kazanmıştır. Romen milleti de bu acı günlerde Türk milletine dosthane teselli hissiyatını sunmaktadır”   Diğer bir makalede ise Atatürk’ü zamanın en büyük icraatçısı olarak tanımladıktan sonra şöyle denmiştir; Bunu demekten maksadımız. O, şahsi azmiyle basiretli görüşleriyle tükenmez enerji ve dirayetle memleketinin ordularını zafere ulaştırmaya muvaffak olduktan sonra bu bütünlüğü ve istiklali temin etmiştir. Vatanını ve milletini sevk ettiği terekki yolundan yenilmesi güç zannedilen ve ıstırap verici  bir mahiyet arz etmeye başlayanve hiç kimse tarafından dokunulmaya cesaret edilemeyen mazinin bilumum engellerini kurtardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir