Reklam
Reklamı Gizle

MİLLİ MÜCADELEDE ZARARLI DERNEKLER VE İSYANLAR (7)

Bugün sizlere Yeniçağ Gazetesinde tefrika halinde yayımlanan “Milli mücadelede zararlı dernekler ve isyanlar” başlığı altında verilen araştırma yazısını siz kıymetli okuyucularımın bilgisine sunuyorum. Bu yazı dizisinden ben çok faydalandım . Sizin de çok faydalanacağınızdan eminim.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş savaşı mücadelesi verirken tam tabiri ile yedi düvelle boğuşuyordu. Mustafa Kemal Paşa, vatanı kurtarmak için bir yandan düşmanla cephede mücadele ederken içerde de hainler- iç dşmanlar- boş durmuyor her türlü engellemeyi yapıyorlardı. Bu iç düşmanlar arasında Türklük aleyhinde faaliyetlerde bulunan, yabancılar tarafından kurulan ve maddi manevi desteklenen dernek ve cemiyetler bulunuyordu.
Bu konuda ‘Şu Çılgın Türkler’ ve ‘Diriliş Çanakkale 1915’ kitaplarının yazarı rahmetli Turgut Özakman şöyle diyordu: Kısaca Ankara yönetimi, birden çok devlet, millet ve toplulukla savaşıp çekişmiş, çatışmıştır; barış görüşmelerinde de yine birçok devletle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Onun için ‘yedi düvelle savaş’ bir efsane değildir. Ve Türkiye bu şaşırtıcı mücadeleden galip çıkmıştır.’
Bu yazı dizimizde araştırdığımız mutelif kaynaklar ve Mahmut Yılbaş’ın Müdafaa-i Hukuk dergisinde yayınlanan makalesinden faydalandık. Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü zor durumdan faydalanarak Türk topraklarının bir kısmını ele geçirmek isteyen ve bu amaçlarına ulaşabilmek için devlet içerisinde iç karışıklıklar ve isyanlar çıkaran azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler ile milli varlığa düşman cemiyetleri aktaracağız.
Sait Molla’nın işbirlikçi Nefi Cevat(Ulunay) açıkça,’ İngilizleri istiyoruz’ başlıklı yazısında: ‘İngiltere ile hareket ederek asri düşünce ile mücahhez bir Türkiye olalım. Çünkü kuvvet nurdur. Nur ise irfandır’ diye nur ve irfanı ortaya döktüğü gün Alemdar gazetesinin aynı sayısında: ‘İngiliz dostluğuna azami bir kıymet ve ehemmiyet veren bircümle Osmanlılardan mürekkep olmak üzere İngiliz Muhipleri Cemiyeti teşekkül etmiş ve dün (20 Mayıs 1919 Salı) beyannamesini Dahiliye Nezaretine tevdi eylemişdir’ haber ve ilana yayınlamış bulunuyordu. Milli Mücadelenin şiddetle karşısında olan Alemdar gazetesi kurulan İngiliz Muhipler Cemiyeti hakkında ayrıca şu bilgi notu vermektedir. ‘Cemiyet memleketin en yüksek simalarının dahi tasvibi ile vücuda gelmiş olup ihmalimizin şimdiye kadar izhar edemedikleri bipayan (sonsuz tükenmez) İngiliz muhabbetinin tezahürüne hizmet edecekdir. Cemiyetin başka bir gayesi olmayıp vatanını, istikbalini düşünen her fert aza (üye) olur. Cemiyetin merkez Çağaloğlunda sıhhiyye Müdürüriyet-i Umumiyesi karşısında İstanbul idarehanesinin üst katındaki daire-i mahsusadır. Aza tahririr ve şifahi müracaatlarla kaydolunmaktadır.’ Devam edecek

Anahtar Kelime:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir