HAYAT MESAJINI VERDİ ACABA ALDIK MI.?

Reklam
Reklamı Gizle

HAYAT MESAJINI VERDİ ACABA ALDIK MI.?

lamla yazıma başlıyorum.

Geçen zaman diliminde ne yönetenler, yöneti-

lenlere mesul olduğu görevi yaptı; ne de yöne-

tilenler yani bizler zamanın ve şahit olduğu-

muz olaylar karşısında bir ders çıkartabildik.

  Halbuki yaşadığımız hayat bize bir tecrübe

yaşanan olaylarda bize ders çıkarma mahiye-

tinde bir sınavdı.Acaba ne kadar başarılı olduk.

Kendimizi ve haklarımızı geçen süre zarfında

özümsemesini bildik mi? Maalesef hayat ve

zaman aleyhinize işliyor.Fakat genede biz ken-

dimize gelemedik.Sorumlu olduğumuz toplu-

ma ve insanlığa bir şeyler yapamadık.

  Yönetenler mezrasından baktığımız za-

man sadece bir amacı değil, yönetmeyi bir a-

raç olarak gördüler.İnsanlara hizmet gayesi o-

lan siyaset kurumunu lekelediler.Hizmet el de-

ğiştirdi.Halka hizmet, hakka hizmet düsturunu

tek taraflı olarak çiğnediler.Hizmet toplumsal-

lıktan bireyselliğe dümen çevirdi.Sadece adı

siyaset ve yönetmek olan bu kurum, buna ne

derseniz deyin, sadece kendi kendini güçlen-

dirdi.Özde olması gerekirken, sözde olmadan

öteye gidemedi.

  Millete kala kala, geçen zamanın verdiği,

boşuna çelilen yokluk ve çileden başka bir şey

kalmadı.Acaba tabiri caizse kaç tonluk bir güç,

Kaç Waltlıklık elektrik şoku, hem yönetenlere,

hem de yönetilenlere gereklide iliklerimize ka-

dar işleyip kendimize gelmemiz için yeterli o-

lacak.

    Değerli okuyucularımız hesaba çekil-

meden kendimizi ne zaman hesaba çekeceğiz.

Son zamanlarda ülkemizde geçirdiğimiz, dep-

remler, çığ felaketi, sel, uçak kazaları. salgınla-

rın peşpeşe gelmesi ayrıca, dünyada yaşanan

felaketler sizce bir tesadüf mü, yoksa bize bir

uyarımıydı? Bunların idrakına varalım değerli

insanlar.Madem ki biz bu dünyaya bir imtihan

için geldik, neden bu imtihanı kuralına göre

yerine getirmiyoruz?

  Halbuki hayatta istediğimiz kadar nimet,

ve malzeme, içimizde de bitmek ve tükenmek

bilmeyen bir hazine yani vicdan varken, neden

ahirete sermaye yapmıyoruz.Değerli okuyucu-

larımız,eğer insanlar bir düşünürse, bu dünya-

da yaptığı iyiliklerden başka sermayesi yoktur.

Bu dünyada yediğin,içtiğin, giydiğin, senin de-

ğildir.Yedirdiğin, içirdiğin, giydirdiğin sadece

senindir.

   Yönetme hakkını ifa eden idareciler için-

de durum farklı değildir.Yönetme lisansını alıp,

millete çile ve yokluk yaşatmak hiç adil değildir

Hükümeti millete vazifeye, milleti de insanlığa,

hizmete davete, yaşadığımız müddetçe Allahı

ve ölümü unutmamaya özen göstermeyi niyaz

ediyor, Normalleşmeye adım attığımız hayatı-

mızın istikametini bulmasını umut ediyor, Bir

musibet bin nasihatten daha yeğdir sözünü

hatırlatarak, kendimize gelebildik mi acaba?

saygı ve sevgilerimle

Anahtar Kelime:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir