Ülkeyi Yönetmeye Talip Olmak

Reklam
Reklamı Gizle

Ülkeyi yönetmeye talip olmak demek, gözlerini
vatanda olan biten hadise ve olaylara kapat-
mak, sırtını bu millete dönmek, yoksulluk, iş-
sizlik, ağır bir enflasyon altında her gün biraz
daha eriyen bu milletin haykıran ses ve çığlık-
larına kulak tıkamak olmamalıdır.Bugün maale-
sef bu fedekar millete bu ağır yükü reva gö-
renler, yeminle bu millete ve devlete sadık ka-
lacaklarını, millete en iyi bir şekilde bir yaşam
kuşullarını verecekleri vaadiyle iktidar oldular.
Meclis’te ant içtiler.Fakat sanırım bugün ver-
dikleri vaadler, ve ettikleri yemini unuttular.E-
ğer bugün iktidardaki bu hükümetin vicdan ve
merhameti varsa, nasıl ki kendi aile fertlerinin
bolluk, ve rahat bir hayatı yaşıyorsa, kendi yö-
netimi altındaki bu millete de aynı düşünceleri
taşımıyorsa bu adalet değildir, demokrasi de-
ğildir, hele hele adil bir düzen hiç değildir.Şim-
di bu iktidara soruyorum? Siz niçin ordasınız?
Aldığınız maaşı hak ediyor musunuz?Başınızı
yastığa koyduğunuzda rahat yatıyor musunuz?
Çoluk çocuğunuzla yedikleriniz boğazınızdan
rahatça geçiyor mu? Vicdan ve merhamet sa-
hibi bir siyasi bir Partinin Genel Başkan Yar-
dımcısı olarak, bu toplumun bir bireyi olarak
Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum:
Bu milletin inleyen halini görmüyormusunuz?
çıkıpta hiç mi bu milletin içine girip ne halde
olduklarını sormuyorsunuz? Hükümeti devir
aldığınızda dolar 1.70 lerden şimdi 10 binlere
tırmandı.Gönül mü eğlendiriyorsunuz? yoksa
zaman mı öldürüyorsunuz? Kaybettiğiniz
Belediye seçimlerinde tüm devletin imkanlarını
Milletvekillerinizle, tüm teşkilatlarınızla adeta seferberlik ilan ederek, kaybetmenize rağmen
ülkeyi tekrar seçime koyarak bu devlet ve mil-
letin bütçesini zarara koymaktan çekinmediniz
Şırf parti menfati adına bunu yaptınız.Şim di
ben size soruyorum: kendi Parti menfaatiniz
için bunları yaptıysanız, neden şimdi milleti ve
devletiyle devalüasyonun bir atmosfer gibi ka-
sıp kavuran bu aziz millet ve devlet için aynı
hassasiyet ve seferberliği yapmıyorsunuz?
Kusura bakmayın suçlusunuz? Demokrasilerde
çareler tükenmez, bahanelerle ülke yönetilmez
Zaten bugün yaşanan bu ağır tabloyu bu millet
affetmez.Bunun bedelinide sandıkta sizlere ödetecektir.MERKEZ ANA PARTİ OLARAK BU
MİLLETİN İNSANCA BİR YAŞAMA, ADİL BİR YÖNETİME, ADALET VE GÜVENLİ YARINLARA
İMZA ATMAYA GELİYORUZ.
SAYGI VE SEVGİLERİMLE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir