Topraksız Tarımla Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı Sağlanacak

Reklam
Reklamı Gizle

JİSTUAM Yönetmeliğinin Resmi Gazetede Yayınlanmasıyla KAEÜ 11. Kalkınma Planı Hedeflerine Bir Adım Daha Yaklaştı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından “Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği” kapsamında Üniversitemiz Koordinatörlüğünde JİSTUAM (Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi) kurulmuştu. Üniversitemiz Koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi ortaklığında kurulan merkez, 22 Ağustos 2021 tarih ve 31576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan hükümlerle resmen yürürlüğe girmiş oldu. Kurulan bu Merkez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) vizyonu çerçevesinde çok önemli bir konumda bulunuyor. On Birinci Kalkınma Planı uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koymakla birlikte, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılıyor. On Birinci Kalkınma Planı kapsamında kurulan bu merkez sayesinde ülkemizin uluslararası konumunun yükseltilmesi ve halkımızın refahının artırılması amaçlanıyor.

ULUSAL ALANDA REFERANS GÖSTERİLEN BİR AR-GE ALTYAPISI OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR

Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkeziyle mükemmeliyeti hedefleyen, disiplinler arası araştırma yaklaşımını örnek alan ve ulusal alanda referans gösterilen bir araştırma ve geliştirme altyapısını oluşturulması hedefleniyor. Özellikle seracılık alanında yapılacak pek çok otomasyon sistemlerinin optimizasyonuna yönelik araştırmalar sayesinde yeni üretim teknolojilerini geliştirmek amaçlar arasında bulunuyor.

KAEÜ Koordinatörlüğünde sera içi kültürel uygulamalarına yönelik, yapay zekâ, makine öğrenmesi gibi hususlarda ve ayrıca sera hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri alanlarında araştırma ve geliştirme yapılarak çıktıların uygulanabilirlik seviyesi yükseltilmek isteniyor. Topraksız tarım kapalı sistem solüsyon dezenfeksiyon sistemlerine ilişkin araştırmalar yapılarak ise su kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor. Böylece seralarda girdi maliyetini düşürüleceği ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanacağı düşünülüyor.

BÖLGE SERACILIĞINA UYGUN STRATEJİK ÖNEME SAHİP ÜRÜNLERDE ÇEŞİT VE ANAÇ ISLAH ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yapay ışıklandırma sistemleri alanındaki Ar-Ge çalışmaları ile birim alandan alınacak verimi maksimize etmenin hedeflendiği Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bölge seracılığına uygun stratejik öneme sahip, domates, biber, hıyar, sert çekirdekli meyve türleri, kesme çiçek, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere ilgili türlerde çeşit ve anaç ıslahı yaparak birim alanda alınan ürün kalite ve kantitesini artırmak hedefleniyor.

YURT DIŞINDAKİ KURUMLARLA İŞ BİRLİKLERİ YAPILARAK ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANINIRLIK ARTIRILACAK

Yurt dışındaki üniversite, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ağlarının geliştirilerek, jeotermal ileri sera teknolojileri alanında saygınlık ve tanınırlığı arttırmayı amaçlayan Üniversitemiz, bu yolla Merkezin uluslararası platformda yer almasına katkıda bulunmayı istiyor. Jeotermal ileri sera teknolojileri alanındaki araştırmacılara lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel imkânlar sunmayı da hedefleyen Merkez, seracılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için sektörde çalışanlara yönelik eğitim programları düzenleyerek ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitimler vermek düşüncesiyle hareket edecek.

REKTÖR KARAKAYA: “BÖLGESEL MİSYONDAN ULUSAL HEDEFLERE KATKIYI AMAÇLIYORUZ”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini zirveye taşımak için çok yoğun çalıştıklarını belirterek YÖK tarafından kendilerine verilen ve dün itibariyle resmi gazetede yayınlanan bu özel görevi layıkıyla yerine getireceklerini söyledi. Rektör Karakaya, kurulan bu ortak uygulama ve araştırma merkezi sayesinde bölgesel misyondan hareketle ülkemizin ulusal hedeflerine çok önemli katkılar sağlayacaklarını vurguladı. Örtü altı yetiştiriciliğinde kendilerine stratejik hedefler belirlediklerini kaydeden Karakaya, bunların sera içi kültürel uygulamalarla farklı ışıklandırma sistemleri, yapay zekâ entegrasyonu, zararlılarla mücadelede kimyasal yerine biyolojik yollarla mücadele olduğunu anlattı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla; bölgesinde lider, ülkesinde model, uluslararası alanda ise söz sahibi bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Karakaya, pilot proje, kalite çalışmaları ve uzaktan eğitim çalışmalarında gösterdikleri başarıyı bu projede de gösterebileceklerini kaydetti.

REKTÖR KARAKAYA: “KIRŞEHİR AKDENİZ VE EGE BÖLGELERİNDEKİ ŞEHİRLERE GÖRE ÖNEMLİ AVANTAJLARA SAHİP’’

Prof. Dr. Vatan Karakaya konuşmasının devamında Kırşehir’in modern seracılık için yeterli ve düşük maliyetli arazi temini, işçi bulma kolaylığı, iç bölgelerdeki büyük pazarlara ulaşım kolaylığı gibi konularda Akdeniz ve Ege Bölgelerine göre önemli avantajlara sahip olduğunu da hatırlattı. Jeotermal ileri sera teknolojilerinin ülkemizde gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak amacıyla çalıştaylar, ulusal konferanslar ve kongreler düzenleyeceklerini de sözlerine ekleyen Karakaya, Merkez kapsamında nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi, yürütülen nitelikli Ar-Ge projeleri ve etkin üniversite-özel sektör iş birliği ile üretilen bilgi ve teknolojilerden katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine destek olacaklarını belirtti.

(HABER: DİDEM CEYLAN)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir