Final Okulları’ndan Şapka Defilesi

Reklam
Reklamı Gizle

Kırşehir Final Okulları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden biri olan “ŞAPKA KANUNU’NA” dikkat çekerek farkındalık defilesi düzenledi.

Final Okulları Anasınıfı öğretmenlerinden Zeynep Karakoç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şapka Defilesi ile ilgili gazetemiz muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Final Okulları Anasınıfı öğretmenlerinden Zeynep Karakoç, açıklamalarında şunları kaydetti; ”Kırşehir Final Okulları Anasınıfı Öğretmeniyim. Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhunu tüm çocuklarımıza yansıtmak istedik ve bunun için de “ŞAPKA DEFİLESİNİ” düşünerek tasarladık. Çünkü Cumhuriyet’in getirdiği yeniliklerden en önemlilerinden biri olduğu için bu konuya dikkat çekmek istedik. Veli katılımı ile birlikte çocuklarımızın bu ruhu yaşamalarını istedik. Okul Yönetimimiz, çocuklarımız ve velilerimizin bu coşkuyu bizimle paylaşması bizleri bir hayli gururlandırdı.

ANASINIFLARIMIZ İÇİN KALICI BİR ÖĞRENME ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK

Cumhuriyet Ruhu en iyi yaşayarak öğrenilir. Buna vesile olduğumuz için çok ama çok mutluyuz. Bu yaşta bu bilinci çocuklarımıza aşılamak katılı bir öğrenim şekli oldu.

Biz sınıflarımızda Mustafa Kemal Atatürk ruhunu, ilke ve inkılaplarını vermeye çalışıyoruz. Özellikle Cumhuriyet hakkında sohbetler etkinlikler yapıyoruz. Bu defileye velileri katmamızın en büyük sebebi aileleri ile birlikte bu bilinci taşıması ve veliler öğrencilerle birlikte şapka tasarlayarak çok keyifli zaman geçirdiler. Çocuklarımız Cumhuriyet Coşkusunu ailesiyle birlikte yaşadı. Çok yaratıcı şapka tasarımları ortaya çıktı.

Bu bir ekip işi idi biz de Final Okulları Anaokulu Bölümü olarak tüm öğretmenlerimiz ile birlikte bu etkinliği hazırladık. Bu etkinlikte emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerimize, velilerimize ve okul yönetimimize teşekkürü bir borç biliyorum. Çocuklarımızın belleğine gururla anlatacağımız bir anı ekledik. Ortaya çok eğlenceli görüntüler çıktı. 

ŞAPKA KANUNU

Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM’de kabul edildi. Kanun, 28 Kasım’da yürürlüğe girdi.

Şapka Kanunu, 28 Kasım 1925 tarihinde çıkarılmış, kanun 28 Kasım 1925 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 671 No’lu Şapka İktisası Hakkında Kanun ile milletvekilleri ve memurlara şapka giyme zorunluluğu getirilmiştir.

ŞAPKA KANUNUNUN ÇIKARILIŞI

Atatürk, 23 Ağustos 1925’te Kastamonu ve İnebolu’ya yaptığı seyahatlerde şapkayı halka göstererek Cumhuriyet Devrimleri arasında önemli yer tutan kılık kıyafet devriminin ilk işaretini vermiştir. “Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir onu giyeceğiz.” diyen Atatürk; 27 Ağustos 1925’te de İnebolu’da “Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir.” diyerek, medeni yaşayışa uyan kıyafetin kabulü gerekliliğini belirtmiştir. Atatürk’ün uyarması üzerine 25 Kasım 1925 tarih ve 671 Sayılı Şapka Kanunu çıkmadan önce vatandaşlar şapka giymeye başlamış, bu yenilik, medeni kıyafet değişimi olarak halk arasında olumlu karşılanmıştır. Cüppe ve sarık giymek yasaklanmış, bu kıyafetleri giyme hakkı sadece din adamlarına tanınmıştır.

Cumhuriyetin hayatımıza girmesiyle ülkemizin yönetim şekli değişmiştir. Sadece padişahın söz sahibi olduğu, padişahlığın babadan oğula geçtiği sistem yerine ülkede yaşayan halkın da söz sahibi olduğu, kendi yöneticilerini kendi seçtiği sisteme geçilmiştir. Cumhuriyet ile beraber ülkemizi yöneten kişiler belli süreler içinde yapılan seçimle yenilenir. Atatürk Cumhuriyet ilan edilince her alanda birçok yenilik yaptı. Bu yeniliklere Atatürk Devrimleri denir. Cumhuriyetin getirdiği yenilikler maddeler halinde şu şekildedir:

Medreseler kapatıldı, yeni ve modern okullar açıldı.

Arap harfleri kaldırıldı. Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.

Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.

Ölçü birimleri değiştirildi.

Soyadı kanunu çıkarıldı. Mustafa Kemale Atatürk soyadı verildi.

Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.

Kadın – erkek eşitliği sağlandı

Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.

Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.

Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı.

Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.

Yurdumuzun her tarafından yollar, köprüler, barajlar, limanlar, fabrikalar, hava alanları, demir yolları yapıldı.

Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi yenilik yaptı. Cumhuriyetin getirdiği bu yenilikler beş başlık altında toplanır, bunlar:

Siyasal Alanda Yenilikler

Cumhuriyet ilan edilmeden önce saltanat kaldırıldı

Cumhuriyetin ilanı

Halifelik makamı kaldırıldı

Cumhuriyetin Toplumsal Alanda Getirdiği Yenilikler

Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahip oldu.

Kılık kıyafette düzenlemeye gidildi.

Şapka ve kıyafetler yenilendi.

Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı

Soyadı Kanunu çıkarıldı.

Lakap ve unvanlar kaldırıldı.

Uluslararası saat, takvim ve ölçü uzunlukları kabul edilmiştir.

Cumhuriyetin Hukuksal Alanda Getirdiği Yenilikler

Mecelle kanunu kaldırıldı.

Türk medeni kanunu ve benzer kanunların çıkartılarak laik topluma geçilmesi.

Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler

Tevhidi Tedrisat Kanunu ile öğretimin birleştirilmesi.

Yeni Türk harflerinin kabulü.

Öğretimin birleştirilmesi

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumlarının kurulması

Üniversite öğreniminin çağa uygun şekilde düzenlenmesi

Güzel sanatlarda çağdaş yeniliklerin yapılması

Cumhuriyetin Ekonomik Alanda Getirdiği Yenilikler

Köylülerden alınan aşar vergisinin kaldırılması

Tarımın ve üretimin desteklenmesi, çiftçilere yardım yapılması

Örnek çiftliklerin kurularak çiftçilere ve girişimcilere yol gösterilmesi

Sanayiyi Teşvik Kanunu”nun çıkarılarak üretim yapılabilmesi için sanayi kuruluşlarının kurulması

I. ve II. Kalkınma Planları”nın (1933-1937) uygulanması, yeni yollar yapılması.

(HABER-FOTO: DİDEM CEYLAN-SERHAT ERDOĞAN)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir